Гипертония » Виплати малозабезпеченим матерям після розлучення

 

Які виплати матерям-одиначкам?

Автор: JlryIIIka 01.01.2015, 11:08

чудо упражнение для позвоночника

Яка допомога є для матері-одиночці.

Хто така мати-одиначка
Згідно зі ст. 3 Закону "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", матерям-одиначкам покладено такий вид державної допомоги, як допомога на дітей одиноким матерям. Законодавче визначення одинокої матері дано в п. 5 ч. 13 ст. 10 Закону "Про відпустки": це мати, яка виховує дитину без батька.Визначення терміна "одинока мати" застосовується лише для надання пільг і гарантій, встановлених трудовим законодавством щодо відпусток.
Згідно ж ст. 18-1 Закону "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", право на допомогу на дітей мають одинокі матері, які не перебувають у шлюбі, одинокі усиновителі, якщо у свідоцтві про народження дитини (рішенні про усиновлення дитини) відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку державним органом реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновителя) дитини. До одиноким матерям також відносяться вдови, жінки, які виховують дитину без батька. До останніх відносяться розлучені жінки, які виховують дітей самостійно, навіть якщо вони отримують аліменти. Самотньою матір'ю вважається і жінка, яка вийшла заміж, але її новий чоловік дитини не всиновив.
Допомога на дітей, зокрема, одиноким матерям, які мають дітей у віці до 18 років, надається у розмірі, що дорівнює різниці між 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Зазначена допомога призначається на кожну дитину незалежно від одержання на дітей інших видів допомоги і в разі, якщо батько визнаний не беруть участі у вихованні дитини.Допомога на дітей одиноким матерям не призначається у разі перебування дитини на повному державному забезпеченні.
Як отримати допомогу
Згідно з абз. 2 п. Порядку 34? 1751, середньомісячний сукупний дохід сім'ї визначається згідно з Методикою обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги на підставі довідки про доходи і декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги.
До складу сім'ї особи, яка звертається за призначенням вищевказаного допомоги, включаються чоловік (дружина), рідні, усиновлені та підопічні діти віком до 18 років, а також діти у віці до 23 років, які навчаються за денною формою у вищих навчальних закладах I- IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладах і не мають власних сімей незалежно від місця проживання або реєстрації; неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства I та II груп або інвалідами I групи і проживають разом з батьками, непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв'язку з відсутністю власних доходів; жінка та чоловік, які проживають однією сім'єю, не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей.
Для призначення допомоги на дітей одиноким матерям в соцзабез подаються такі документи: 1) заява про призначення допомоги; 2) довідка з РАЦСу про підстави внесення до книги реєстрації народжень відомостей про батька дитини, 3) копія свідоцтва про народження дитини, 4) довідка про проживання дитини з матір'ю, видана за місцем проживання сім'ї. Останній документ можна отримати, звернувшись в соцзабез, щоб ті здійснили обстеження сім'ї за місцем проживання і склали акт із зазначенням факту проживання дитини з матір'ю.Якщо дитина навчається за межами населеного пункту, в якому проживає мати, і не перебуває на повному державному забезпеченні, замість довідки про проживання дитини з матір'ю подається довідка з місця проживання матері та довідка з місця проживання (навчання) дитини.
Допомога на дітей одиноким матерям призначається з місяця, в якому було подано заяву з усіма необхідними документами, та виплачується щомісяця по місяць досягнення дитиною 18-річного віку. Або максимум до 23 років, якщо дитина вчиться на денній формі навчання. Виплата допомоги в розмірі, що перевищує мінімальний, здійснюється протягом шести календарних місяців.Якщо особа, якій призначена допомога, після закінчення зазначеного строку не підтвердила право на призначення допомоги у розмірі, що перевищує мінімальний, допомога виплачується у мінімальному розмірі.
Допомога на дітей одиноким матерям призначається соцзабезом за місцем їх проживання, але може призначатися і за місцем їх фактичного проживання за умови надання довідки про неотримання вказаної допомоги в соцзабезі за місцем реєстрації.
Не грошима, так святами
Крім матеріальної допомоги, матері-одиначки мають також право на додаткову відпустку. Відповідно до ст. 182-1 КЗпП і ст. 19 Закону "Про відпустки", додаткову оплачувану відпустку надається одинокій матері (батьку), яка (який) виховує дитину без батька (матері), щорічно тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (ст. 73 КЗпП). У разі наявності декількох підстав для надання такої відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.
Додаткові відпустки працівникам, які мають дітей, надаються понад щорічні відпустки, передбачені ст.ст. 6-8 Закону? 504, а також понад щорічні відпустки, встановлені іншими законами та нормативно-правовими актами, і переносяться на інший період або продовжуються у визначеному порядку. До речі, якщо одинока мама або самотній батько з яких-небудь причин не скористалися своїм правом на таку відпустку в році досягнення дитиною певного віку або ж за кілька попередніх років, то за ними зберігається право використовувати його в будь-який час. У разі звільнення, незалежно від підстав, таким працівникам може бути виплачена компенсація за всі невикористані дні відпусток. До речі, на відміну від основного і ряду видів додаткових відпусток, термін давності, після якого втрачається право на додаткову відпустку працівникам, які мають дітей, не передбачений.
Якщо одинока мати вийшла на роботу до досягнення дитиною трирічного віку, допомога по догляду за її дитиною може надаватися іншим родичам, які фактично доглядають за дитиною. Згідно зі ст. 179, 181 КЗпП і ст. 18, 20 Закону "Про відпустки», відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку може бути використана повністю або частково батьком дитини, бабусею, дідусем чи іншими родичами, які фактично здійснюють догляд за дитиною, або особою, які усиновили дитину. Для цього одному з осіб, яка фактично здійснює догляд за дитиною, потрібно для оформлення відпустки по догляду за дитиною, яка не досягла трирічного віку, звернутися в соцзабез, оформивши при цьому відпустку на себе.
Тимчасова державна допомога
Ч. 8 ст. 181 Сімейного кодексу України передбачено, що якщо місце проживання батьків невідоме, або вони ухиляються від сплати аліментів, або не мають можливості утримувати дитину, дитині призначається тимчасова державна допомога, яка не може бути менше, ніж 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
Тимчасова допомога надається при наявності однієї з наступних підстав: 1) рішення суду про стягнення аліментів з одного з батьків не виконується у зв'язку з ухиленням від сплати аліментів або відсутністю у боржника коштів та іншого майна, на які за законом може бути звернено стягнення; 2) один з батьків перебуває під арештом, слідством, на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, визнаний в установленому порядку недієздатним, а також перебуває на строковій військовій службі, 3) місце проживання (перебування) одного з батьків не встановлено.
Для призначення тимчасової допомоги одержувач повинен подати в соцзабез за місцем проживання (перебування) документи, передбачені п. 6 Порядку 189: 1) заява, 2) копію свідоцтва про народження дитини, 3) довідку про реєстрацію місця проживання (перебування) дитини; 4) довідку про реєстрацію місця проживання (перебування) одержувача. Крім того, залежно від підстав, на яких призначається тимчасова допомога, додатково подаються такі документи: 1) рішення суду (виконавчий лист) про стягнення з одного з батьків аліментів на дитину; 2) довідка державної виконавчої служби, яка підтверджує факт несплати аліментів одним з батьків протягом шести місяців, що передують місяцю звернення; 3) довідка відповідної установи про перебування одного з батьків під арештом, слідством, на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, визнання його в установленому порядку недієздатним, а також перебування на строковій військовій службі; 4) повідомлення органу внутрішніх справ про те, що місце проживання (перебування) одного з батьків дитини не встановлено.
Отримавши всі необхідні документи, соцзабез протягом 10 календарних днів приймає рішення про призначення або відмову в призначенні тимчасової допомоги. Розмір тимчасової допомоги залежить від віку дитини і розміру прожиткового мінімуму, гарантованого державою для дитини цього віку. Один встановлений для дітей віком до 6 років, другий - для дітей віком від 6 до 18 років.

До сукупного доходу сімей (одержувачів) входять:

 — нарахована заробітна плата, у тому числі за надурочну роботу, за роботу в святкові, неробочі і вихідні дні та за роботу за сумісництвом; плата за роботу в колективному сільськогосподарському підприємстві; надбавки і доплати всіх видів;  премії,  установлені  за системами оплати праці на підприємстві, в установі, організації, незалежно від періодичності і джерел їх виплати; відсоткові надбавки і щорічна винагорода з фонду матеріального заохочення за підсумками роботи за рік підприємства, установи чи організації. Премії і щорічні винагороди включаються до сукупного доходу на час їх нарахування, при цьому за рік ураховується не більше однієї винагороди за вислугу років;

 — інші грошові виплати, які мають систематичний характер (польове забезпечення, доплати за роз'їзний та рухомий характер роботи тощо, крім виплат на відрядження);

 — стипендії, пенсії, допомога (крім частини допомоги при народженні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, частини допомоги при усиновленні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, допомоги на поховання, одноразової допомоги, яка надається  відповідно до законодавства або за рішеннями органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, організацій незалежно від форм власності), допомога на навчання, безпосередньо отримана особою від підприємства, установи чи організації, за винятком коштів, отриманих на умовах позики чи кредитів та щомісячні компенсаційні виплати. При цьому до сукупного доходу не включається відповідна допомога, для призначення якої обчислюється сукупний дохід. При зверненні за призначенням декількох видів допомоги, розмір яких визначається з урахуванням сукупного доходу, до сукупного доходу сім'ї входять розміри призначених на дату звернення зазначених видів допомоги, крім допомоги, для призначення якої обчислюється сукупний дохід;

 — доходи від підприємницької діяльності та іншої незалежної професійної діяльності, у тому числі доходи адвокатів, приватних нотаріусів та від заняття літературною, художньою, музичною, артистичною та іншою творчою діяльністю. Доходи осіб, які займаються зазначеною діяльністю, визначаються на підставі даних державних податкових адміністрацій. За відсутності цих даних доходи фізичних осіб — підприємців та фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, визначаються на підставі даних книги обліку доходів і витрат за встановленою формою;

 — усі види винагород, які виплачуються штатним (позаштатним) літературним працівникам, художникам, фотокореспондентам та іншим особам з фонду авторського гонорару, а також винагороди, які виплачуються за публічне виконання творів;

при цьому розмір доходу визначається як середньомісячний розмір гонорару за рік, що передує зверненню за призначенням допомоги, з урахуванням коефіцієнта зростання середньомісячної номінальної заробітної плати працівників, зайнятих в економіці;

 — матеріальне забезпечення відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»;

 — доходи від здавання житлового приміщення (будинку) або інших будов у найм або в оренду (на  підставі довідок органів державних податкових адміністрацій);

 — натуральна оплата праці;

 — грошове забезпечення військовослужбовців, крім військовослужбовців строкової служби;

 — суми, які виплачуються в порядку відшкодування шкоди, заподіяної працівникові за ушкодження його здоров'я, що пов'язане з виконанням ним трудових обов'язків;

 — заробіток учнів та студентів, які поєднують навчання з постійною роботою на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності та господарювання;

 — суми, які виплачувалися за час вимушеного прогулу та суми за час вимушеного прогулу при затримці виконання рішення про поновлення на роботі працівника;

 — одержані аліменти;

 — фактичний заробіток осіб, які працювали у фізичних осіб. При цьому натуральна частина заробітної плати цих осіб також включається до їх сукупного доходу;

 — суми індексації грошових доходів населення та компенсації працівникам втрати частини заробітної плати у зв'язку з порушенням термінів їх виплати;

 — доходи від особистого селянського господарства, земельних ділянок, наданих для ведення городництва, сінокосіння, випасання худоби, та земельної частки (паю), виділеної внаслідок розпаювання землі;

 — допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю;

 — інші доходи, які підлягають оподаткуванню відповідно до законодавства.

До сукупного доходу включаються також виплати, передбачені Законом  України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»:

підвищення розміру оплати праці, стипендій та пенсій громадян, які працювали або працюють на територіях радіоактивного забруднення;

оплата додаткової відпустки;

різниця між заробітками в разі переведення на нижчеоплачувану роботу;

середня заробітна плата, що зберігається за працівником у разі звільнення його з роботи у зв'язку з відселенням;

компенсація за час вимушеного простою;

щомісячна грошова допомога у зв'язку з  обмеженням споживання продуктів харчування місцевого  виробництва та особистого підсобного господарства;

щорічна допомога на оздоровлення

Категорія: Соціальні питання | Додав: administrator (26.06.2011)
Переглядів: 43046 | Коментарі: 102 | Рейтинг: 2.4/25
Всього коментарів: 102

Порядок виводу коментарів: За замовчуванням Спочатку новi Спочатку старі

скажіть будь ласка! я не працюю,чоловік офіційно не працює, дитині 7 років( на неї аліменти отримую щомісячно 400грн), другій дитині 3 роки,чи маю я право на якусь допомогу?

Відповідь: Доброго дня!
Щоб отримати будь-яку допомогу від держави потрібно, щоб працездатні члени сім"ї працювали або стояли на обліку в центрі зайнятості.


101 Юлія   (16.01.2015 17:24)

Добрий день. Допоможіть розібратися: я сирота,до 23 років отримувала пенсію. На данний момент часу я мати одиначка,доходів не маю ніяких, окрім виплат на дитину(860 грн. + 309 грн. як мати одиначка). Чи маю я право на оформлення допомоги та в якій сумі. Дякую

Відповідь: Доброго дня!
Вам можна розраховувати на допомогу, як малозабезпечена сім"я. Спробуйте здати документи на оформлення допомоги в управління соціального захисту населення (соцбез).


Добрий вечір. Підкажіть, будь-ласка, чи маю я право оформити допомогу як малозабезпечена сімя? Я розлучена, дитині 6 років, з/плата мінімальна(оклад 1218грн), також отримую пенсію по інвалідності (949грн), аліментів не отримую, але щопівроку оформляю тимчасову допомогу(дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів). На комунальні послуги маю субсидію.
Дякую

Відповідь: Доброго дня!
Допомога  призначається і виплачується у грошовій формі малозабезпеченим сім’ям, які постійно проживають на території України, мають середньомісячний сукупний дохід, нижчий від прожиткового мінімуму для сім’ї. Тому можете спробувати оформити допомогу.


Доброго дня! Я подавала документи на поновлення ДСД і допомоги одинокій мамі. В ДСД мені відмовили, так як сукупний середньомісячний дохід перевищує рівень прожиткового мін.для сім'ї. Також прийшло повідомлення про те, що я не маю права на допомогу одиноким матерям з урахуванням доходів ( хоча до цього часу я завжди отримувала цю допомогу в мінім.розмірі). Я читала, що ця допомога виплачується на дітей до 18 років, а моєму сину 16 років і він ще навчається у школі. Чи правомірна ця відмова?

Відповідь: Доброго дня!
Допомога на дітей, зокрема, одиноким матерям, які мають дітей у віці до 18 років, надається у розмірі, що дорівнює різниці між 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
Відмова правомірна. Рішення фонду можна оскаржити в суді, якщо Ви впевнені що доходи не перевищують прижитковий мінімум для сім"ї.


98 Галя   (14.01.2015 10:41)

Доброго дня! Я розлучена, проживаю (і прописана) з дочкою 4 роки та тіткою-пенсіонеркою, яка отримує пенсію 1000 грн., Моя зарплата 1400 грн і отримую аліменти від кол. чоловіка у розмірі 500 грн щомісяця. Чи маю я право на якісь пільги (дит. садок, субсидія) або доплати? Чи є я матір"ю-одиначкою? Наперед спасибі за відповідь!

Відповідь: Доброго дня!
Відповідно до статті 18 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" та «Порядку призначення та нарахування держ.доп.сім’ям з дітьми»: «Право на допомогу на дітей мають одинокі матері (які не перебувають у шлюбі), одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини (рішенні про усиновлення дитини) відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку державним органом реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновлювача) дитини.
Надання субсидії залежить від доходів приписаних в жилому приміщенні людей.
Можете спробувати оформити субсидію.


97 оксана   (13.01.2015 13:52)

Доброо дня!Я мати-одиначка,маю сина 5 років ,ми проживаємо в Чорнобильській зоні,дитина ходить в садок з 1.5 років до 3-х років я сплачувала за садок,поотім в 3 зробили посвідчення і ми не платили,тепер міською радою з 10 січня всановлено плату за харчування 266 грн,чи маю я пільги чи мушу платити?Дуже дякую!

Відповідь: Доброго дня!
Згідно  Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 року № 667 стовідсотково від плати за харчування дітей в дошкільних навчальних закладах звільняються батьки, або особи, які їх замінюють, діти яких є потерпілими від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, діти із сімей, які отримають державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, інваліди з дитинства та діти-інваліди.


96 Наталія   (09.01.2015 18:50)

Вітаю. Скажіть будь ласка я мама-одиначка, за місцем приписки не проживаю знімаю окреме житло. Чи можна мені отримати які небуть пільги або фінансування. Проживаю тільки з донькою.

Відповідь: Доброго дня!
Можна спробувати оформити допомогу, як малозабезпечена сім"я.


Добрий день.Я мати одиначка.В мене одне питання:років 10 назад мама купила мені квартиру і записала на мене. Після цього мені зменшили виплату як матері одиначки на 385 грн,але я плачу комунальні послуги в повному обсязі.На які пільги я можу розраховувати? І що мені робити?Дякую.

Відповідь: Доброго дня!
Вам, як матері-одиначці можна спробувати оформити субсидію на квартиру, а також допомогу, як малозабезпечена. Все залежить від середнього доходу сім"ї.


94 Oλecя   (05.01.2015 15:51)

Доброго дня.Скажіть будь-ласка,я мама-одиночка,чому мені вже кілька місяців не платять гроші як мамі-одиночкі?Щоб відмінювали виплати не чула..Дякую за відповідь!

Відповідь: Доброго дня!
Так, виплати не скасували. Зверніться за роз"ясненням до керівника управління соціального захисту.


93 тетяна александровна   (01.01.2015 19:41)

Прошу допомогти мені з таким питанням .Я подавала документи з01.102014р. на соціалну допомогу матері одиночці. за 3 місяці нічого не прийшло... прошу відповісти на мою заявку....дякую

Відповідь: Доброго дня!
Зверніться в управління соціального захисту за письмовим роз"ясненням про результати розгляду Вашої заяви на соціальну допомогу матері одиночки.


1-10 11-20 21-30 ... 71-80 81-85
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Будемо Вам вдячні за перегляд однієї реклами в розділі "Друзі сайта". Це буде оплатою за відповідь на Ваше запитання.
Пошук на сайті
Відвідувачі онлайн

Онлайн всього: 0

Гостей: 0

Користувачів: 0

Цікаві статті

Источник: http://pravoznavstvo.at.ua/publ/socialni_pitannja/...


Теги к новости - Виплати малозабезпеченим матерям після розлучення

Раздел: Зрение - Виплати малозабезпеченим матерям після розлучення