ЛФК » Як розрахувати малозабезпеченим допомогу

 

Соціальна допомога малозабезпеченим сім ям у 2014 році та ї

Автор: Darkvrn 01.02.2015, 00:43

когда сердце болит ночью

Державна соціальна  допомога  малозабезпеченим сім'ям

Відповідно до статті 1 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» державна соціальна  допомога  малозабезпеченим сім'ям - щомісячна допомога,  яка  надається малозабезпеченим  сім'ям  у грошовій формі в розмірі,  що залежить від величини середньомісячного сукупного доходу сім'ї.
Малозабезпеченою вважається сім'я,  яка з поважних або незалежних від неї причин має  середньомісячний  сукупний  доход  нижчий  від прожиткового мінімуму для сім'ї.
Розмір такої допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом, який визначається за Методикою обчислення сукупного доходу для всіх видів соціальної допомоги.
До стабілізації економічного становища в Україні розмір державної соціальної допомоги визначається з урахуванням рівня забезпечення прожиткового мінімуму, який визначається Законом України “Про Державний бюджет України” на відповідний рік. (Стаття 9 Закону України “Про Державний бюджет України на 2014 рік”: Установити, що у 2014 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям" у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб - 21 відсоток, для дітей - 85 відсотків, для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів - 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.
Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2014 році не може бути більше ніж 75 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї.)

        Отже, у 2014 році рівні забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги згідно Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»  становлять:
- для працездатних осіб: з січня–255,78 грн.; з липня - 262,50 грн.; з жовтня -  273,21 грн.;
- для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів: з січня – 949 грн.; з липня – 974,0 грн.; з жовтня -  1 041,0 грн.;
- для дітей віком до 6 років:  з січня –877,20 грн.; з липня – 900,15 грн.; з жовтня -  936,70 грн.;
- для  дітей  віком від 6 до 18 років: з січня – 1093,10 грн.; з липня – 1122,0 грн.; з жовтня -  1167,05 грн.;
- віком від 18 до 23 років (за умови навчання): з січня – 1035,30 грн.; з липня – 1062,50 грн.; з жовтня -  1105,85грн.

        Крім цього, на кожну дитину цей рівень збільшується на 10 відсотків. А для кожної дитини-інваліда та дитини, яка утримується матір’ю (батьком, усиновителем), що не перебуває в шлюбі, і запис про батька  (матір) цієї дитини у Книзі реєстрації народжень проводиться в установленому порядку за вказівкою матері (батька), та для кожної дитини в якої один або обоє батьків є інвалідами I або II групи – на 20 відсотків.
До сукупного доходу сімей (одержувачів) входять, зокрема, нарахована заробітна плата, у тому числі за надурочну роботу, за роботу в святкові, неробочі і вихідні дні та за роботу за сумісництвом; плата за роботу в колективному сільськогосподарському підприємстві; стипендії, пенсії, допомога (крім частини допомоги при народженні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, частини допомоги при усиновленні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, допомоги на поховання, одноразової допомоги, яка надається відповідно до законодавства або за рішеннями органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, організацій незалежно від форм власності); доходи від підприємницької діяльності; одержані аліменти тощо. Доходи враховується за шість місяців, що передують місяцю звернення за допомогою.
До складу сімї враховуються особи, що проживають разом і (або) об’єднані законними правами та обов’язками щодо утримання, а саме:

  1. чоловік, дружина; рідні, усиновленні та підопічні діти цих осіб, а також діти, які навчаються у вищих навчальних закладах I – IV рівнів акредитації та професійно – технічних навчальних закладах з денно формою навчання до досягнення 23 років і не мають своїх власних сімей; професійно-технічних, вищих навчальних закладах I - IV рівнів акредитації до досягнення двадцяти трьох років і які не мають власних сімей; неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства I та II груп або інвалідами I групи і проживають разом з батьками; непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв'язку з відсутністю власних доходів; особа, яка проживає разом з одиноким інвалідом I групи і здійснює догляд за ним; жінка та чоловік, які проживають однією сім'єю, не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей. При цьому до складу сім'ї включаються незалежно від місця проживання (перебування) або реєстрації діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах I - IV рівнів акредитації до досягнення двадцяти трьох років і не мають власних сімей. До складу сім'ї не включаються особи, які перебувають на повному державному утримані.

До заяви про надання державної соціальної допомоги додаються:
-  документ, що посвідчує особу;
довідка про склад сім'ї;
- декларація про доходи та майно осіб, які входять до складу сім'ї (в декларацію не включаються державна соціальна допомога, призначена відповідно до цього Закону; нарахована субсидія за спожиті житлово-комунальні послуги; сплачені членами сім'ї аліменти);
- довідка про наявність та розмір земельної частки (паю).
Соціальна допомога призначається з місяця звернення, якщо протягом місяця подано всі необхідні документи.

Умови, за яких державна соціальна допомога не  призначається,
зменшується її розмір або  припиняється виплата

     Державна соціальна  допомога  не  призначається  у  випадках, коли:

    - працездатні члени  малозабезпеченої  сім'ї  не  працюють,  не служать,  не вчаться за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних,   вищих   навчальних  закладах  I-IV  рівнів акредитації протягом трьох місяців,  що передують місяцю звернення за  призначенням  державної соціальної допомоги (крім осіб,  які в установленому  порядку  визнані  безробітними  та  за  інформацією центрів  зайнятості не порушують законодавство про зайнятість щодо сприяння своєму працевлаштуванню;  осіб,  які доглядають за дітьми до  досягнення ними трирічного віку або за дітьми,  які потребують догляду  протягом   часу,   визначеного   у   медичному   висновку лікарсько-консультативної комісії, але не більше ніж до досягнення ними шестирічного віку; осіб, які доглядають за інвалідами I групи або  дітьми-інвалідами  віком  до 18 років, за інвалідами II групи внаслідок  психічного  розладу,  а  також  за особами, які досягли 80-річного  віку; фізичних  осіб, які надають соціальні послуги); 

    - з'ясовано, що малозабезпечена сім'я має додаткові джерела для існування, а  також  хто-небудь  із її складу протягом 12 місяців перед  зверненням  за  наданням  державної   соціальної   допомоги здійснив покупку або оплатив послуги на суму, яка на час звернення перевищує 10-кратну величину прожиткового мінімуму для сім'ї;

     - у власності  чи  володінні  малозабезпеченої  сім'ї  є  друга квартира (будинок)  за  умови,  що  загальна площа житла перевищує 21 квадратний  метр   на   одного   члена   сім'ї   та   додатково 10,5 квадратного  метра  на  сім'ю,  чи  більше одного автомобіля, транспортного засобу (механізму);

     - у власності чи володінні малозабезпеченої сім'ї (крім  сімей, що  складаються лише з дітей та осіб,  які досягли 65-річного віку або є інвалідами I та II групи,  та сімей, в яких є діти-інваліди) є земельна ділянка площею понад 0,6 га,  крім випадків,  коли така земельна ділянка з незалежних від сім'ї причин не приносить дохід.

     За  наявності  обставин,  передбачених  у частині першій цієї статті,  державна соціальна допомога може бути призначена місцевою державною адміністрацією  на підставі рішень районних, районних у містах  Києві та Севастополі державних адміністрацій та виконавчих комітетів  міських і районних у містах (у разі їх створення) рад у разі,  якщо: 

  • у складі сім'ї є інвалід;

  • у малозабезпеченій  багатодітній  сім'ї  виховуються троє або більше дітей віком до 18 років (якщо діти навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх,  а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації,  але  не  довше ніж до досягнення ними 23 років);

  • неможливість отримання будь-яких джерел для існування пов'язана з тривалою хворобою одного та/або кількох членів  сім'ї.
    Рішення  про  призначення  державної  соціальної  допомоги у таких випадках приймається на підставі обстеження матеріально-побутових умов сім'ї, яка звернулася за призначенням такої допомоги.

     Призначена державна  соціальна допомога може бути зменшена до 50 відсотків її розміру у разі невикористання сім'єю можливостей знаходження додаткових джерел для існування.

     Якщо сім'єю   навмисно   подано   недостовірні  відомості  чи приховано  відомості,  що   вплинули   або   могли   вплинути   на встановлення права на державну соціальну допомогу та на визначення її розміру,  виплата  призначеної  державної  соціальної  допомоги припиняється  з місяця,  в якому виявлено порушення.  На наступний строк державна соціальна допомога може бути призначена  не  раніше ніж через шість місяців починаючи з першого числа місяця виявлення порушення.

Приклад 1. У лютому 2014 року за призначенням державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям звернулася сім’я, до складу якої входить: чоловік (уповноважений представник сім’ї) -  працює,  нарахована заробітна  плата  складає  2000 грн. на місяць; дружина - здійснює догляд за дитиною до досягнення нею трирічного віку та отримує  державну допомогу 130 гривень на місяць; їх двоє неповнолітніх дітей (8 та 2 років).
Середньомісячний сукупний дохід сім’ї за останні шість місяців:
  (2000грн. х 6 міс.)+(130грн. х 6міс.)/6міс.= 2130 грн.

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї:

- Для працездатних осіб --1218 грн.(прожитковий мінімум для працездатної особи) х 21% (встановлений рівень забезпечення прожиткового мінімуму )=255,78 грн. х 2 особи = 511,56 грн.;
- Для дитини до 6 років 1032 грн.(прожитковий  мінімум  для  дитини  до  6  років)   х 85% (рівень забезпечення прожиткового мінімуму для дитини)=877,20грн.+ 877,20х10/100 (де 10% - підвищення рівня забезпечення для кожної дитини) =964,92 грн.;
- Для дитини віком від 6 до 18 років 1286 грн.(прожитковий  мінімум  для  дитини  віком від 6 до 18 років) х 85% (рівень забезпечення прожиткового мінімуму для дитини)= 1093,10грн.+ 1093,10 грн. х 10/100 (де 10% - підвищення рівня забезпечення для кожної дитини) =1202,41 грн.;

511,56 грн..+964,92 грн.+1202,41 грн.=2678,89 грн.
Розрахунок розміру соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям:
2678,89 грн. -2130 грн. = 548,89 грн.
Отже, сім’я щомісячно впродовж лютого-липня буде отримувати  соціальну допомогу у розмірі 548,89 грн.

Приклад 2. У лютому 2014 року за призначенням державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям звернулася сім’я, до складу якої входить: чоловік (уповноважений представник сім’ї ) – працює  і  нарахована заробітна плата складає 3000 грн. на місяць;   дружина як  інвалід ІІ групи одержує пенсію –з серпня по листопад 2013 року по 894 грн., з грудня 2013 по січень 2014 у розмірі 949 грн. та  здійснює догляд за дитиною до досягнення нею трирічного віку і отримує  державну допомогу 130 гривень на місяць; їх двоє неповнолітніх дітей (8 років та 2 роки).

Середньомісячний сукупний дохід сім’ї за останні шість місяців:
  (3000грн. х 6міс.)+(894грн. х 4міс.+ 949грн. х2міс.)+(130грн. х 6міс.)/6міс.=4042,33 грн.

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї:

- Для працездатної  особи --1218 грн.(прожитковий мінімум для працездатної особи) х 21% (встановлений рівень забезпечення прожиткового мінімуму )=255,78 грн.;
- Для непрацездатної  особи --949 грн.(прожитковий мінімум для працездатної особи) х 100% (встановлений рівень забезпечення прожиткового мінімуму )=949 грн.;
-  Для дитини до 6 років 1032 грн.(прожитковий  мінімум  для  дитини  до  6  років)   х 85% (рівень забезпечення прожиткового мінімуму для дитини)=877,20грн.+ 877,20х20/100 (де 20% -підвищення рівня забезпечення для дитини, в якої один із батьків є інвалідом ІІ групи) =1052,64 грн.;
- Для дитини віком від 6 до 18 років 1286 грн.(прожитковий  мінімум  для  дитини  віком від 6 до 18 років) х 85% (рівень забезпечення прожиткового мінімуму для дитини)= 1093,10грн.+ 1093,10 грн. х 20/100 (де 20% -підвищення рівня забезпечення для дитини, в якої один із батьків є інвалідом ІІ групи) =1311,72 грн.;

255,78 грн..+949 грн. + 1052,64 грн.+1311,72 грн.=3569,14 грн.
Розрахунок розміру соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям:
3569,14 грн.(рівень забезпечення для сімї) - 4042,33 грн.(середньомісячний сукупний дохід сімї =(- 473,19 грн.)

Отже, оскільки розмір сукупного доходу сім’ї перевищує визначений для сім’ї рівень забезпечення прожиткового мінімуму, права на соціальну допомогу сім’я не має.

Источник: http://www.gupszn.ho.com.ua/rozjasn/rozjasnennja4/...


Теги к новости - Як розрахувати малозабезпеченим допомогу

Раздел: Дальнозоркость - Як розрахувати малозабезпеченим допомогу